Trestní právo - Advokátní kancelář JUDr. Jiří Vlasák - Váš advokát v Plzni

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
náměstí Republiky 2/2, PLZEŇ
Tel.: 377 220 153
JUDr. Jiří VLASÁK
AK PLZEŇ
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Trestní právo

             
je vedle práva ústavního a správního základním odvětvím veřejného práva, kde stát vystupuje se zvláštní mocenskou svrchovaností. Při porušení právní normy, upravené trestním zákonem tedy zástupce státu, tj. státní zástupce vede trestní řízení proti pachateli. Tento pachatel pak může uplatnit základní práva podle Ústavy, Listiny základních práv a svobod a Úmluvy. Základními normami v této oblasti je trestní zákon, kde jsou zejména uvedeny jednotlivé skutkové podstaty trestných činů a dále trestní řád, který upravuje postup orgánů činných v trestním řízení i práva obviněného.
Činnost advokáta v této oblasti spočívá zejména v uplatňování práva klienta na obhajobu a na spravedlivý proces, kdy se v průběhu celého trestního řízení, tedy od prvních úkonů zpravidla na policii, do rozhodnutí soudu, účastním těchto úkonů společně s klientem a hájím jeho práva. V této oblasti jsem působil i před vstupem do advokacie. Klientům doporučuji, aby jakékoli svoje vyjádření učinili až po poradě s obhájcem, na jehož pomoc mají právo, což je jedno ze základních občanských práv. Obhájcem může být pouze advokát. 
Advokátní kancelář :: JUDr. Jiří Vlasák :: náměstí Republiky 2/2, 301 00 Plzeň
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky