Správní právo - Advokátní kancelář JUDr. Jiří Vlasák - Váš advokát v Plzni

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
náměstí Republiky 2/2, PLZEŇ
Tel.: 377 220 153
JUDr. Jiří VLASÁK
AK PLZEŇ
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Správní právo

Zabývá se zejména činností veřejné správy, tj. orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

Advokát zde může klienty při těchto jednáních zastupovat, význam to jistě má v přestupkovém řízení, stavebním řízení a dalších. Důležité je vědět o možnosti nechat přezkoumat i pravomocná rozhodnutí správních orgánů, a to soudem. Pro podání žaloby ve správním soudnictví je však určena lhůta, a to zpravidla dvou měsíců, pokud konkrétní zákon nestanoví jinak. Zde je pomoc advokáta podle mého názoru velmi významná a důležitá. Tímto způsobem jsme s klienty dosáhli změny již řady rozhodnutí správních orgánů.
Advokátní kancelář :: JUDr. Jiří Vlasák :: náměstí Republiky 2/2, 301 00 Plzeň
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky