Konkurzní právo - Advokátní kancelář JUDr. Jiří Vlasák - Váš advokát v Plzni

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
náměstí Republiky 2/2, PLZEŇ
Tel.: 377 220 153
JUDr. Jiří VLASÁK
AK PLZEŇ
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Konkurzní právo

Vychází z obchodního práva a upravuje zejména řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů a dále oddlužení dlužníka.
Touto oblastí jsem se rovněž více zabýval, byl jsem i členem Komory správců pro krizové řízení a insolvenci, ale moje představy se nenaplnily, poskytuji tak služby zejména úpadcům a jejich věřitelům. Pro nepodnikající občany - úpadce, je v tomto řízení zajímavá zejména možnost oddlužení – v médiích byla prezentována spíše jako tzv. osobní bankrot.
Advokátní kancelář :: JUDr. Jiří Vlasák :: náměstí Republiky 2/2, 301 00 Plzeň
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky