Rodinné právo - Advokátní kancelář JUDr. Jiří Vlasák - Váš advokát v Plzni

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
náměstí Republiky 2/2, PLZEŇ
Tel.: 377 220 153
JUDr. Jiří VLASÁK
AK PLZEŇ
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Rodinné právo

Vychází z občanského práva a ustanovení občanského zákoníku, zejména co se týká majetkových záležitostí, tedy společného jmění manželů - zjednodušeně majetku, který nabyli manželé za trvání manželství. Vztahy mezi manžely a mezi rodiči a dětmi však upravuje zákon o rodině, kde jsou stanoveny podmínky pro uzavření manželství i jeho rozvod, úprava výchovy dětí a zajištění jejich výživy a další.

Je obecně známo, že se rozvádí téměř polovina manželství, takže je pochopitelné, že se těmito záležitostmi rovněž ve velké míře zabývám. Jedná se jak o otázky samotného rozvodu, kde se snažím v první řadě dosáhnout rozvodu tzv. smluveného, kdy se manželé dohodnou jak na otázkách výchovy a výživy k nezletilým dětem, tak na otázkách majetkových a samotný rozvod u soudu je pak jen formalita, dále se pak řeší otázky výchovy výživy k nezletilým dětem, zejména výše výživného a samozřejmě také záležitosti majetkové, pokud mezi manželi nedošlo k dohodě.
Advokátní kancelář :: JUDr. Jiří Vlasák :: náměstí Republiky 2/2, 301 00 Plzeň
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky